PROIZVODNI PROCES JE UNAPRIJEĐEN!

P R O I Z V O D N I P R O C E S J E U N A P R I J E Đ E N !

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kompletirana je nabavka čepilice, kapsulirke i etiketirke.
Kekovic Estate je oduvijek nastojao da napreduje u svim segmentima operativnog poslovanja. U skladu sa tim, nabavka čepilice, kapsulirke i etiketirke osigurava napredak proizvodnog procesa.

Proces stavljanja čepova na našoj čepilici podrazumijeva kreiranje vakuma u boci i postavljanja čepa na ujednačenoj visini od grla boce. Samim tim, stvaraju se pretpostavke za duže odstojanje vina, kao i zaštita od spoljašnjih uticaja vakuumom u boci.

Kapsulirka nam omogućava ravnomjerno nanošenje kapsule, koja predstavlja dodatni sloj zaštite proizvoda na grlu boce. 6 valjaka ogromnom brzinom se okreće oko grla boce i nanosi pritisak, kompletno istiskujući vazduh između kapsule i boce.

Etiketirka nam omogućava automatizaciju procesa u kome su se greške najčešće dešavaju. S obzirom da su naše boce konusne, potrebna je velika preciznost kako bi se etiketa dobro zalijepila. Naša etiketirka ETC230 od proizvođača MEP sa velikom preciznošću nanosi etiketu na bocu, i to radi veoma dosledno. Samim tim, u mogućnosti smo da za jedan dan etiketiramo i do 1.500 flaša, ne brinući za greške u radu i podižući efikasnost našeg proizvodnog procesa.