K o n t a k t i r a j t e n a s

Posjete Kekovic Estate-u će vas uvesti u svijet proizvodnje vina, starenja vina, procesa dobijanja vrhunskih ukusa i mirisa kao i upoznati vas sa načinom da iskusite i uživate u vinu i maslinama na najljepši način!
Naša vinarija
Novo Selo bb, Danilovgrad 81000, Crna Gora
Adresa
Bulevar 21. maj, Podgorica 81000, Crna Gora
Radno vrijeme
Kompanija: 08.00-16.00
Kontakt
Generalni kontakt:
Kristina Roganović

P o š a l j i t e n a m p o r u k u

Pozivamo vas da osjetite magiju tamo gdje ona nastaje!

Možete nas naći ovdje!