P o r o d i c a K e k o v i ć

KEKOVIĆ ESTATE

K a k o s m o p o č e l i ?

Inspirisani dugogodišnjom tradicijom pravljenja vina, kao i ljubavlju prema ovom ‘Božanstvenom‘ piću, porodica Keković se 2018-te godine upušta u još jednu avanturu. Porodično imanje na Komunicu (Novo Selo) počinje svoju transformaciju i dobija ime “Keković Estate” pod kojim zvanično nastavlja svoju produkciju i rast.

KEKOVIĆ ESTATE

S t r a s t k r e i r a n j a n a j b o l j i h v i n a

Strastvenim i entuzijastičnim pristupom, mala porodična ideja se pretvara u ozbiljan preduzetnički poduhvat, pritom zadržavajući u svom fokusu ono najvažnije – porodicu.

N a š a i s t o r i j a

1979

Kupovina imanja

Radovan i Natalija Keković, otac i majka Miodraga i Dejana Kekovića, kupuju imanje na Komunicu i počinju sadnju novih čokota vinove loze.

1981

Početak ubiranja prvih plodova

Radovan i Natalija završavaju sadnju prvih čokota sorte Vranac i uz neprestanu brigu i veliki trud rađaju se prvi plodovi.Tada počinje berba i sortiranje grožđa za proizvodnju vina za porodične potrebe.

2010

Sadnja nove sorte vinove loze

S obzirom na dobru i značajnu količinu proizvodnje odlučili smo se da svoju proizvodnju podignemo na malo veći stepen i uz dogovor se odlučili za sadnju Caberneta pored postojećeg Vranca.

2018

Osnivanje kompanije

Nakon niza godina rada odlučujemo se za osnivanje firme pod nazivom “Kekovic Co“. pod kojom brend “Keković Estate“ nastavlja poslovanje.Čitava organizacija nam daje još veću satisfakciju da krenemo ka vrhu.

2019

Prva proizvodnja u okviru kompanije

Izlazak prva 3 proizvoda – Roze, Šardone i premium vino “Radovan.”

Prerada 10 tona grožđa, 5.500 litara vina.

2020

Proizvodnja udvostručena!

Prerada 20 tona grožđa, 11.000 litara vina.

2021

Izlazak na tržište

Brend “Keković Estate” predstavlja svoja prva vina – Rosé, Chardonnay i Radovan, označavajući početak naše prisutnosti na tržištu. Ujedno, počinje sadnja novih sorti – Chardonnay i Sauvignon Blanc, proširujući spektar naših autentičnih proizvoda.

Naša vina su sada prisutna u vinotekama, hotelima i restoranima širom Crne Gore, svjedočeći o našem kontinuiranom usponu na vinskoj sceni.

Povećana proizvodnja

Povećana proizvodnja na 30t prerađene grožđa.
2022

Nastavak dupliranja proizvodnje

Uspješna sadnja novih čokota vinove loze na lokaciji Kopilje na 630 mnv.

Prerada 50 tona grožđa.
Proizvodnja pjenušavih vina od autohtonih sorti.

2023

Rast se nastavlja

Zakupili vinograd od 24.000 čokota na lokaciji Beri, pretežno crvene sorte.

Preradili 86 tona grožđa, naglašavajući dalji razvoj.

Otvorili smo vrata naše vinarije za prezentacije i degustacije.

Povećana prisutnost u HoReCa kanalu u Crnoj Gori.